logo min
logotypy wmfpk

Zamawiający informuje, że z dniem 4 maja 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), które wprowadziły ograniczenia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz nałożyły na zamawiającego obowiązek informowania o tych ograniczeniach.

Znowelizowane przepisy wprowadzają modyfikację Prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO) oraz modyfikację Prawa do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 PZP, jeżeli realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Analogiczne ograniczenie wprowadzono w zakresie art. 97 PZP, który przewiduje m.in. obowiązek przechowywania przez Zamawiającego protokołu i załączników po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 97 ust. 1a PZP, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 4 PZP, wystąpienie osoby, której dane dotyczą z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok