logo min


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

  • Jesteśmy dla Ciebie
  • Twój partner w biznesie

100 lat niepodległości

Aktualności

Auta firmowe z bezpłatnym poręczeniem „de minimis”

przedsiebiorczewmfpk

auta firmoweW dniu 24 kwietnia br. została podpisana pierwsza Umowa o udzielenie Poręczenia w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” (RPO WiM 2014-2020). Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, poprzez udzielenie wsparcia w postaci poręczenia, ułatwił Przedsiębiorcy uzyskanie zewnętrznego finansowania firmy oraz pomógł uzyskać kredyt na lepszych warunkach.

Kredyt objęty poręczeniem przeznaczony był na zakup samochodu osobowego, wykorzystywanego do działalności gospodarczej.

Wsparcie dla MŚP z Warmii i Mazur w ramach poręczeń „de minimis” jest darmowe, bez dodatkowych kosztów dla Przedsiębiorcy. Wartość zabezpieczenia w formie Poręczenia to nawet 500.000,00 zł na okres do 84 miesięcy. Udzielane poręczenia stanowią zabezpieczenie kredytów, pożyczek oraz leasingów udzielanych przez Instytucje Finansowe dla przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą i realizujących finansowane przedsięwzięcie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Poręczenia skontaktuj się z pośrednikiem finansowym – warto zadzwonić już dziś!

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe”
Sp. z o.o. w Działdowie, ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo,
tel. 23 697 50 52, e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info

 tel728 419 194  tel 668 271 625  tel 668 271 360  tel 666 055 912

loga 2019

Największy - fundusz z największym kapitałem  w Województwie Warmińsko-Mazurskim
Stabilny - udział kapitałowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego
Wiarygodny - wysoki kapitał własny i dobry rating finansowy na poziomie inwestycyjnym A- z perspektywą stabilną
Przyjazny - uproszczony dostęp do produktów finansowych
Wszechstronny - duża oferta produktów poręczeniowych

 

MISJA I CEL

Celem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji pożytku publicznego mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez udzielanie poręczeń ułatwiających im dostęp do kredytów, pożyczek, leasingu oferowanych przez  instytucje finansowe oraz poręczeń wadialnych ułatwiających pozyskanie zamówień publicznych.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok