logo min
logotypy wmfpk

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie realizuje projekt pn. "Dokapitalizowanie Funduszy Poręczeniowych na Warmii i Mazurach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Warmia i Mazury" na lata 2007-2013 (RPO WiM).

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Województwa Warmińko-Mazurskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

  •     Prowizja za rozpatrzenie wniosku – 0% od wnioskowanej kwoty poręczenia;
  •     Prowizja za udzielenie poręczenia:
za udzielenie poręczenia na okres: do 5 lat  pow. 5 do 6 lat pow. 6 do 7 lat pow. 7 do 8 lat pow. 8 do 9 lat pow.9 lat
% wartości poręczenia:  0% 0,1%  0,2%  0,3% 0,4%  0,5%

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

  •      Pożyczka inwestycyjna
  •      Kredyt inwestycyjny
  •      Leasing

WARUNKI POĘCZENIA

  •      Wysokość poręczenia do 80% wartości kredytu, pożyczki lub wartości finansowania w leasingu
  •      Maksymalna wartość poręczenia 1.000.000,00 zł
  •      Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy do 10% Kapitału Funduszu Poręczeniowego.
  •      Maksymalny okres poręczenia 120 miesięcy
  •      Poręczenia są udzielane z pomocą de minimis

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

  Tabela prowizji i opłat dla poręczeń Leasingu RPO WiM I Pobierz
  Regulamin udzielania poręczeń RPO WiM I 22.12.2014 Pobierz
  Tabela prowizji i opłat RPO WiM I od 21.03.2013 Pobierz
  Wniosek o udzielenie poręczenia w ramach RPO WiM Pobierz
  Wniosek o poręczenie- nowy wzrór RPO WiM Pobierz
  Wniosek o udzielenie pomocy de minimis Pobierz
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz
  Oświadczenie beneficjenta Pobierz
  Zaświadczenie o pomocy de minimis Pobierz
  RPO WiM I Poręczenie Pobierz 
  RPO WiM I Umowa poręczenia Pobierz 
  Załącznik_do_umowy_RPO WiM I Pobierz 
  Oświadczenie o zrealizowaniu inwestycji Pobierz 
  Oświadczenie - podmioty wykluczone Pobierz 
  RPO WiM I  Deklaracja wekslowa Pobierz 
  Zał. do Wniosku - Upoważnienie konsumenta Pobierz 
  Zał. do Wniosku - Upoważnienie przedsiębiorcy Pobierz 

 loga3

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok