logo min
logotypy wmfpk

ue6

W ramach zawartej w dniu 19.04.2005r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy Fundusz otrzymał dofinansowanie projektu pt. "Regionalny Fundusz Poręczeniowy dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w wysokości 10.000.000,- zł. Środki na dokapitalizowanie pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzroskt Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Projekt skierowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przedmiotem poręczeń były objęte kredyty oraz pożyczki o charakterze inwestycyjnym i obrotowym.
Maksymalna wartość poręczenia wynosiła 770.000,- zł i nie mogła przekroczyć 80% wartości poręczanego kredytu lub pożyczki.

Okres trwałości projektu zakończył się w dniu 19 kwietnia 2010r.
Fundusz w ramach projektu udzielił 429 poręczenia na łączną kwotę 38.751.950,88 zł.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok