logo min


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

O funduszu

Udziałowcy

Lp.Imie i nazwisko
(nazwa, firma)
Adres
(siedziba)
Liczba udziałówŁączna wartość nominalna udziałówUdział procentowy
1 Działdowska Agencja Rozwoju ul. Jagiełly 15,
13-200 Działdowo
322 3 220 000,00 46,80%
2 Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7,
00-955 Warszawa
249 2 490 000,00 36,19%
3 Województwo Warmińsko-Mazurskie ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn
50 500 000,00 7,27%
4 Wojewódzki Fundusz Ochorny Środowiska ul. Św. Barbary 9,
10-026 Olsztyn
50 500 000,00 7,27%
5 Powiat Działdowski  ul. T. Kościuszki 3,
13-200 Działdowo
5 50 000,00 0,73%
6 Gmina Miasto Elbląg  ul. Łączności 1,
82-300 Elbląg
5 50 000,00 0,73%
7 Powiat Ełcki ul. J. Piłsudskiego 4,
19-300 Ełk
5 50 000,00 0,73%
8 Powiat Giżycki Al. 1 Maja 14,
11-500 Giżycko
2 20 000,00 0,29% 

Władze spółki

Stanowisko Imię i nazwisko
Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej Mirosław Antoszewski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Maciej Grabowski
Członek Rady Nadzorczej Anna Kraśniewska
Ryszard Cecot
Paweł Odolecki
Zarząd Spółki
Prezes Zarządu Sławomir Gutkowski

O nas

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” jest spółką utworzoną z inicjatywy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji Rządowego programu „Kapitał dla Przedsiębiorczych” dotyczącego rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał zakładowy Spółki (opłacony w całości) wynosi 6.880.000 zł. Realizując swoją misję Spółka od 21.09.2004 r. realizuje programy poręczeniowe finansowane ze środków Unii Europejskiej skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Pierwszym programem realizowanym przez Spółkę od 2005 r. jest projekt „Regionalny Fundusz Poręczeniowy dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” finansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w wysokości 10.000.000,- zł.

Spółka realizuje dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 „Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” o wartości 27.194.310,29 zł i „Dofinansowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” o wartości 4.021.934,03 zł.

Z perspektywy 2007 – 2013 Spółka realizowała dwa projekty poręczeniowe finansowane z funduszy europejskich dla rozwoju Polski Wschodniej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej o wartości Limitu Reporęczenia 8.420.160,00 zł i 5.000.000, zł.

Spółka utworzyła Regionalny Fundusz Poręczeniowy z kapitałem 49.701.934,37 zł.

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. jako instytucja finansowa współpracująca na rynku z bankami, poddaje się ocenie ratingowej, przygotowywanej przez EuroRating sp. z o.o., która uzyskała formalną rejestrację w Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. jest również jednym z udziałowców Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o. o., której zadaniem jest wspieranie funduszy poręczeniowych. Przejawem jej działalności jest udostępnianie nowoczesnego systemu zarządzania procesami poręczeniowymi Ogólnopolskiego Systemu Wsparcia Udzielanie Poręczeń. Od 2012 r. KGP rozpoczęła wdrażanie nowych wystandaryzowanych produktów finansowych tj. poręczenia leasingu, poręczenia portfelowe PLD PLUS, poręczenia wadialne.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok