Nasza sonda

Jakie kwoty poręczeń Cię interesują?
 

Informacja o ciasteczkach

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie wspiera promocję gospodarczą Warmii i Mazur PDF 

W dniach 09-10 listopada 2017r. w Iławie odbył się VII Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, w którym Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie miał zaszczyt uczestniczyć. Organizatorem wydarzenia był Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Burmistrz Miasta Iławy Pan Adam Żyliński.

 

Festiwal, jak co roku, miał charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowany był do osób odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego woj. warmińsko-mazurskiego i instytucji otoczenia biznesu. Ideą wydarzenia jest budowa platformy wymiany doświadczeń między specjalistami odpowiedzialnymi za promocję regionu – a przedstawicielami otoczenia biznesu. Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu inwestycji oraz reinwestycji na Warmii i Mazurach, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc. Integracja wewnątrz regionu przyczynić ma się do efektywniejszej współpracy na rzecz promocji i kreowania spójnego, pozytywnego wizerunku całego województwa – zwłaszcza wśród przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz dziennikarzy. W programie zawarte były m.in. prelekcje związane z tematyką pozyskiwania oraz obsługi inwestorów, panele dyskusyjne oraz prezentacje dotyczące budowania potencjału samorządu oraz szeroko pojętej promocji gospodarczej.

Podczas Festiwalu nastąpiło także rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego „RPO Warmia i Mazury”.  Szczegółowe informacje dotyczące laureatów konkursu znajdują się na stronie: http://festiwalpromocji.pl/konkurs-prowarmia-i-mazury